Kva skjer?

Sjå! Dere nede kjem dei fyrste løparane!