Faksimile frå Varden
Initiativtakar og leiar i Skuggenatten Opp, Olav Nilsen, forklarar om årets arrangement
Styringsgruppa for Skuggenatten Opp  

Kva skjer?