Faksimile frå Varden
Initiativtakar og leiar i Skuggenatten Opp, Olav Nilsen, forklarar om årets arrangement
Styringsgruppa for Skuggenatten Opp  

Kva skjer?

Det skal mange, mange timar med dugnad til for å lage til dette arrangementet. Om eit par år håpar vi at alt går av seg sjølv, med mindre arbeid.