Totalt var det 35 personar innom dette velse, uformelle arrangementet. Reidar og Geir var blant dei fyrste. Litt kaldt, men kjekt med varme frå bålet og tilgang på varme rom i klubbhuset!
Even Holskar og junior. Bra rekruttering! Kjelkekøyring er moro!
Det blei laga ein hoppbakke også, nedafor "Gratishaugen" vår. Blikka vender seg mot aktiviteten i hoppbakken Flinke gutar hoppar langt, som regel gode nedslag og ståande hopp!
Ole hadde fine telemarksnedslag!
Robin også med flott Telemarksnedslag Kjempehopp av Ole! Stø landing av Even! Klart for to runder sprint fellesstart klassisk  - alle klasser på ein gong!
 

Kva skjer?