Morten Solberg (t.h), Olav Nilsen og Helge Reinholt på befaring hausten 2011, for å bli samde om tiltak for å forbetre traseen til lysløypa. Olav og Morten mimrar om skileiken i dette området i gamle dagar. Drøfting om hogst langs lina
Her skal det bli betre plass for sporkøyring, så vi får senka farten ned bakken! Olav og Kjell Asbjørn Solberg drøftar tiltak for traseen som kan gjerast med gravemaskina.  

Kva skjer?