Treningsavgift fotball

Alle som spelar på eit av Treungen IL sine fotballag må betale treningsavgift innan 31. mai.
Prisen er 400 per person, men vi har 50 % syskenrabatt.
NB: Merk innbetaling med navn på spelaren(e), samt telefonnummer og e-post.
Kontonummer: 2714 10 05966. På førehand takk for innbetaling innan fristen som er 31.mai.

Namnet på kontoen er Treungen IL v/ Unni Løken, 3855 Treungen.

Kva skjer?