Vellukka Nissedalsmarken 6. august

Nissedalsmarken blei også i år vellukka på fleire måtar for idrettslaget. Stor takk til alle som bidrog med dugnadsinnsats! Gå til galleriet og sjå 63 bilete frå marken - kanhende er du med?
Det var også i år folksamt på marken, der Treungen IL er ein av arrangørane. Det blei bra overskot (tala på overskot og antal betalande kjem seinare), og denne dagen er den viktigaste inntekstkjelda til idrettslaget. Alle som gjorde mykje eller litt skal ha stor takk, det er gull verdt. Sjå mange bilete frå Nissedalsmarken 2011 i galleriet!

Kva skjer?

Her er den fyrste, lengste og hardaste bakken i løpet  - opp mot 2 kilometersmerket.