Ny giv i skilåypa i Treungen

Lyslåypa blir no kåyrd opp! Lysanlegget er nesten ferdig restaurert, og traseen er blitt flatare og betre etter arbeid med gravemaskin. Sjå biletet frå arbeidet med lyslåypa i galleriet - der kan du også sjå bilete av gapahuken! Les meir om arbeidet, og om gapahuken som du no kan bruke, og sjå bilete-kart over området, kvar lyslåypa går og kvar gapahuken er, her:
Pressemelding frå Treungen IL

Ny giv i skilåypa i Treungen

Skigruppa i Treungen IL har i 2011 gjort mykje arbeid det siste året med å restaurere lyslåypa, og det er også gjort ein del for å leggje meir til rette for langrenn. Sjålve lysanlegget er blitt fiksa opp, men ein del står att som vil bli tatt etterkvart. Det har vore hogd ein del langs traseen på dugnad, og heile traseen er gått over med gravemaskin, for å gjere den flatare og betre for sporkåyring - og til turgåing og terrengsykling elles i året. Arbeidet med traseen vil halde fram til sommaren, vonaleg med grus enkelte stader. Folk vil merke stor skilnad på låypa denne vinteren - sårlig i det bratte, litt vanskelege partiet.

No på laurdag blir lyslåypa kåyrd opp att med skuterog sporleggjar, etter all snoen som har kome. Lampene i lyslåypa vil vere på kvar dag frå 16 til 23. Skispor vil det også vere frå klubbhuset, rundt idrettsbanen (flatt og fint for små barn, tevlingar og teknikktrening), langs lina til lyslåypa og til den nye gapahuken. Låypene vil bli kåyrde opp med jamne mellomrom, sårleg etter snofall. Dei flest er vande med å parkere ved brannstasjonen, men Treungen IL oppfordrar til å parkere ved klubbhuset på idrettbanen, og eventuelt bruke hovudlykt ut til lyslåypa langs lina.Det er elles planlagd ei forlenging av lyslåypa heilt borttil klubbhuset.

Når det store, nye gapahuken til Treungen IL i samarbeid med 4H blir heilt ferdig med benkar og bord, vil det bli storstilt opning. Men kven som helst kan alt no bruke den. Det er bålpanne der, men folk må ta med ved sjålve. Gapahuken ligg 100 meter fra det nordlegaste og nederste punktet på lyslåypa, i eit flatt område i overgangen mellom heia og myra.
Informasjon om når skilåypene er preparert, og opplysningar om arrangement, skidagar og treningar, vil bli lagt ut på heimesida til idrettslaget og på Facebook jamnleg. Treungen Idrettslag ånskjer å rette ein stor takk til Nissedal kommune, grunneigarane og firma Solberg AS og Andreas Bygg for godt samarbeid. Og ikkje minst: Til alle som har vore på dugnad på lyslåypa og i gapahuken.

Treungen IL ånskjer alle god skitur!

Her takkar leiar i Trenissen 4H, Unni Britt Hansen, leiar i Treungen IL, Helge Reinholt, for godt samarbeid om gapahuken. Biletet er tatt under dugnaden i haust då veggane blei snekra på og området rydda.

Kva skjer?