Skjema for deltakar-registrering, gruppe

Bruk dette når du som gruppeleiar registrerer deltakarar. Dette vil betre kontrollen med avgift og kontingent, og særleg til idrettstellinga ved årsslutt. Fyll inn etterkvart som deltakarar begynner, og samanlikne med innbetalingsoversikt som kasserer legg ut av og til. Spør deltakarane når det ser ut til at betaling ikkje skjer, og del ut giroar. Til sist må gruppeleiar nekte adgang fram til betaling har skjedd. Det KAN vere feil i systemet, til dømes innbetaling på anna familiemedlem, men til slutt må deltakar dokumentere innbetaling, om ikkje anna er registrert.

[LAST NED DOKUMENT]

Kva skjer?

Snekkar Andreas van Tunen (til høgre), blei leigd til å bore fundament, sette opp konstruksjon i solid bindingsverk, og leggje tak. Men han har gjort mange, mange dugnadstimar også!

Klart for to runder sprint fellesstart klassisk  - alle klasser på ein gong!