Skjema for idrettstelling

Dette skjemaet fyller du ut og gir til styreleiar etter utgangen av kalenderåret. Enkelt og raskt å fylle ut, dersom du har brukt det andre deltakarskjemaet i løpet av året. Det er viktig å få med alle namn, for kvart namn er verdt pengar til idrettslaget.

[LAST NED DOKUMENT]

Kva skjer?

Totalt var det 35 personar innom dette velse, uformelle arrangementet. Reidar og Geir var blant dei fyrste.