Handlingsplan for Treungen IL 2012 + +

Her er handlingsplanen for Treungen IL som blei vedtatt på årsmåtet 19. februar 2012.

[LAST NED DOKUMENT]

Kva skjer?

Alle bilete (skalert ned) i denne serien, bortsett fra dei fire fyrste: Andreas Lien Simonsen.