Gjenopnar Røyroddenstien

Sundag 10. juni kl 13 opnar me nymerka sti. Kulturstien Røyrodden - Liland - Norke - Årak skal vere rydda og merka etter nasjonal standard til denne opningsdagen.

(Stort bilete: Dugnadsgjengen har vore ein runde i Åraksåsen, og har pause på den gamle plassen Norke. Foto: Tone R.)

PROGRAM FOR DAGEN

Foto: Simonas fotostudio

Kva skjer?

Viktig å rense skia og fjerne gamal smøring. Smelt på glider på glisonene framme og bak. Legg grunning i midten, "kald" smøring underst (f.eks grønn), og gjerne anten base underst eller rubbing, og deretter passe festevoks.