106 års idrettshistorie blir skriven

Margit Johansen held på med eit veldig arbeid for tida - å plukke ut, samle og gje eit tverrsnitt av Treungen Idrettslag si over 100 år gamle historie. Vi veit ikkje når dette blir ferdig, det vil ta ei god stund. Det er enormt mykje stoff, men Margit vil gjerne ha kontakt med folk som sit på bilete og historiar, eigne, artige opplevingar - alt mogleg. Ta kontakt med Margit i så fall - ho har telefon 9115 3742, og e-post gunank@online.no

Kva skjer?

Veteranane samla seg på Nisseberget for å sjå sesongens fyrste kamp