Mosjonist og trimløp på jernbanelinja

Løp på sykkel eller til fots på jernbanelina, mosjonist og konkurranse. Det er 100-årsjubileum for Treungenbanen i år, og dette er ein av fleire markeringar Treungen IL har på denne flotte strekninga. Tidspunkt er ikkje avklart enno.
Det skal tilretteleggast distansar som vil fange opp alle slags mosjonistar eller trimmerar, felles familie-gåtur på jernbanelinja mens elitemosjonistar spring forbi - dette kan bli ei sosial flott oppleving for dei som vil ha seg ein flott gå/ trimtur.
Det er også gøy for utøverane som vil konkurrere litt at folk er ute i traseen og heiar:-)

Kva skjer?

Hans Inge Hagen og Jørgen Solberg  - ein stund før start. Jørgen passar på å ikkje bli for varm av sola.

Her er den fyrste, lengste og hardaste bakken i løpet  - opp mot 2 kilometersmerket.