Nissedalsmarken 2013 i regn og vind

Eit par utstillarar fekk øydelagt telta sine i dei kraftige bygene på føremiddagen, og det tok ei stund før...
folk dukka opp pga veret. Det vart likevel etterkvart ein fin marken, med sol og 1200 personar innafor portane. Konfransier var dyktige Harald Valle, det blei gode opningsord og interessant markensoge frå Øyvind Tveit, fantastisk trylleshow av Davido, 14 flotte knivar til vinnarar på bøkene til toppane og turmåla våre, innspel frå politikarane, mange nøgde ungar i tivoli, og vi får håpe at det blei litt handel og vandel sjølv om minibanken ikkje kom i gang etter toreveret. Såpass mange som 1200 var innom portane. Både Davido og tivoliet er tinga til neste år, og me skal finne på meir spennande då - den 2. august 2014! Sjå Facebookalbumet vårt frå 2013-marknaden!

Kva skjer?

Tomas Bereket er total overlegen

Klart for premieutdeling