Æresprisen til Torstein Tarraldsen

På årsmåtet til Treungen Idrettslag 2. mars blei æresprisen delt ut til ein som verkeleg fortener det, etter 35 år som svært aktiv i idretten i bygda, og som viktig bidragsytar til utviklinga i laget heilt sidan 1979. Her er styrets grunngjeving:
Styrets grunngjeving: Treungen Idrettslags ærespris delast ut i 2014, til ein person som har fortent denne i mange år. Han har vore svært aktiv på mange felt i laget sidan 1979. Det er kan hende denne karen som har lagt att mest sveitte på fotballbanen i Treungen, og hans innsats både som utøvar, leiar og trenar har vore svært viktig for idretts- og treningsmotivasjon blant dei unge i bygda. Han har vist høgt nivå og stort talent innan både fotball og andre idrettar. Dei siste åra har han oppnådd framleis gode resultat, ikkje bare på ski i store renn, men han er også ein av fylkets beste motbakkeløparar i si klasse. Han er svært glad i å trene hardt, og held eit imponerande nivå i høve alderen. Saman med det fakta at han framleis er aktivt med på dugnad, er det sjølvsagt at æresprisen går til Torstein Tarraldsen.

I tillegg til denne grunngjevinga, er det sjålvsagt mykje meir å fortele om Torsteins bidrag. Han var blant anna prosjektleiar for fotballbanen, var med i alt av styre og stell på det viktige og framgangsrike 80-talet. I tillegg har Tarraldsen Trevare vore den kan hende stårste sponsoren til Treungen Idrettslag gjennom tidene. Gratulerer, Torstein - dette er SVåRT fortent!

Foto: Tatt av åystein Fredriksen, etter at Torstein var med på Skåla Opp, Noregs hardaste motbakkelåp, sist sommar, på ein veldig god tid.

Kva skjer?

Spennande innspurt!

Festivalgeneral Jørgen Solberg er godt trent på sykkel, men med 108 kilos kroppsvekt imponerte han alle med tids 38.13! Pass dykk, vekta er på på veg ned...