Eldsjelprisen til Hølje Haugsjå

Det var ein overraska Hålje Haugsjå som mottok Eldsjelprisen 2015 på idrettslagets årsmåte. Han meinte det var litt tidleg - men styret var sikker i si sak. Grunngjevinga:

Du har dei siste åra, og spesielt i 2013 og 2014, vist svårt positiv innsats innan fleire aktivitetar og oppgåver i idrettslaget. Med pågangsmot, godt humår og gode låysingar har du hjelpt til med å få klubben fleire steg vidare. Du legg vekt på kvalitet og godt arbeid får og under utfåring av oppgåvene. Verdien av slik innsats er uvurderleg! Fotball og fleire stårre arrangement nyter svårt godt av din innsats.
Du er no kjend som den beste speakeren på lang lei!

Kva skjer?

Trenar Arne Roar roper til spelarane