Elektronisk medlemsregister

TIL ALLE MEDLEMMAR. Elektronisk medlemsregister kjem no.


Noregs Idrettsforbund har bestemt at alle idrettslag no skal registrere samtlege medlemmar uansett alder, elektronisk. Dette vil gjere registrering, statistikk og anna mykje enklare - men jobben må gjerast. Systemet kan moglegvis også brukast til treningsavgift og anna betaling, men det må vi sjå på. Alle gruppeleiarar og trenarar skal i desse dagar registrere fødselsdato. Så veit du det -og kvifor. Ansvarleg for denne prosessen i Treungen IL er Asgeir Solberg og Jørgen Grundt - takk til dei for en kjempegod og viktig jobb

Kva skjer?

2.000,- kroner kvar til nye løyperekordar!