Nissedalsmarken 6. august 2016

Til publikum og utstillarar - Nissedalsmarken 6. august

Familie-arrangement med salsboder, auksjon,
spennande tilbod, og underhaldning for små og store.

Kl 10 – 17 i Tveitsund/ Treungen sentrum. Vel møtt!

Vil du ha utstillarplass:

Kr. 100,- per meter (+ evt elektr.)
Bestill plass per epost til nissedalsmarknaden@gmail.com

Oppgi, namn + meter stand + behov for elektr.
Betaling til konto 2714 10 11540 innan 15. juli.
Meir info: Kai Halvor Juva på telefon 908 58 766
eller Unni Løken på 90763665, eller e-post.

Arrangør Treungen IL har einerett på matservering.

Eksplosiver, kinaputtar, våpen o.l. er ikkje tillatt å selge.

Kva skjer?