Årsmøtet for 2010

Her er årsmøteprotokollen for 2010, som blei vedtatt 19. januar. Det er vald nytt hovudstyre, og nye styre for fotball og ski.
Referat frå årsmøtet i Treungen Idrettslag onsdag 19. januar

1. Val av møteleiar og skrivar: Helge.

2. Innkallinga blei godkjent.

3. Årsmelding 2010, godkjent.

4. Rekneskap 2010, godkjent

5. Val
a) Styret for 2011: Helge Reinholt, Unni Løken, Unni Britt Hansen, Mona Mevik, Susanne Halland, Even Holskar, Olav Nilsen, Olav G. Tveit, Øystein Leirvik.

b) Skigruppa: Helge Reinholt, Olav Nilsen og Elin Fjalestad.

c) Styre til fotballgruppa: Unni Løken, Mona Mevik, Knut Oddvar Nes, Bjørn Leirvik og Anne Margrethe Holte.

d) Nominasjonskomite for neste år: Vedtak: Styret.

e) Revisor. Vedtak: Utsett.

Ingen innkomne saker.

Vi viser elles til årsmeldinga.

Kva skjer?

Takk for flott og positiv innsats til dyktige og dugnadsivrige medarbeidarar i Treungen IL. Dikkon er uvurderlege!