Suksess for Corebar

Vi har måtta kjøpt inn enda fleire corebar-stenger. Det er mange som trenar fast kvar veke.
Det er plass til fleire, ting plass hos Guri på tlf 9581 2608. Spørsmål kan sendast til e-post: guri-jo@online.no. For å trene må du vere medlem i Treungen IL, sjå betalingsinfo andre stader her på nettsida. I tillegg kostar det 400 i halvåret for corebar (ein gong i veka), og 200 for aktivitet nr 2. Då har du god intensitet og så godt som din eigen personlege trenar!

Biletet er tatt ein gong i byrjinga av februar - då kom det så mange, 35 stk, at nokon måtte bruke bandykøller. No har vi kjøpt fleire corebarstenger!

Kva skjer?