Foreldrevettreglar

Hei, alle føresette som har ungar som spelar fotball i Treungen IL. Her er Fotballforbundet sine "foreldrevettreglar" - som vi følgjer!
Foreldrevettreglar:

1. Møt opp på trening og kamp
– barna ønskjer det

2. Gi oppmuntring til alle spelarane
– ikkje bare ditt eige barn

3. Gi oppmuntring i medgang og motgang

4. Respekter trenar/lagleiars bruk av spelarar
– seriøse innspel kan du gi etter kampen

5. Sjå på dommaren som en rettleiar
– respekter avgjerslene

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikkje press

7. Spør om kampen var morosam og spennande
– ikkje bare om resultatet

8. Sørg for rett og fornuftig utstyr
– men ikkje overdriv

9. Vis respekt for klubben sitt arbeid
– delta på foreldremøte for å avklare
holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spelar fotball
– ikkje du

11.Vis respekt for andre – ikkje røyk på sidelinja

12. Hugs at barna gjer som du gjer
– ikkje som du seier

Vi står saman om Fair Play
Norsk Tipping og Norges Fotballforbund

Kva skjer?

Carl-Erik Winther Larsen, Treungen IL. Sprek 60-åring!

Andreas køyrer vekk kvist