Historien sidan 1906

I 2006 feira Treungen IL 100-årsjubileum. Det blei i samband med jubileet samla ein god del historisk materiale. Dette arbeidet skal vi halde fram, og legge ut her.

[LES MEIR]


106 års idrettshistorie blir skriven

Margit Johansen held på med eit veldig arbeid for tida - å plukke ut, samle og gje eit tverrsnitt av Treungen Idrettslag si over 100 år gamle historie. Vi veit ikkje når dette blir ferdig, det vil ta ei god stund. Det er enormt mykje stoff, men Margit vil gjerne ha kontakt med folk som sit på bilete og historiar, eigne, artige opplevingar - alt mogleg. Ta kontakt med Margit i så fall - ho har telefon 9115 3742, og e-post gunank@online.no

[LES MEIR]


Kva skjer?

Opphavleg nissedøl, Tor Gunnar Stokstad, mot mål