Vellukka Gautefallrenn, mange treungar

Eit stor-arrangement frå 80- og 90-talet fekk nytt liv 21. februar 2015. Treungen IL var medarrangår, og fleire frå laget gjekk både rennet og trimklassa. Sjå på www.gautefallbiathlon.no etter resultat. Det var 52 til start i turrennet, og om lag 200 i trimklassa, det var fint ver, arrangementsteknisk flott gjennomfårt, så no håpar vi at dette gjentar seg neste år. Biletet: Mari Grundt Fjalestad spurtslo Anna Fintland i si klasse. Gode ambassadårar for Treungen IL!

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 2/3-15, Gautefall

Det tredje rennet i Nissedalkarusellen, som skulle vore på Felle, måtte flyttast på grunn av for dårlege forhald i lyslåypa. Gautefall Biathlon vart nok ein gong redninga! Vi er svårt takksame for å få låne dette flotte anlegget til vår karusell. Totalt stilte 68 personar til start. Det vart dessverre nokre feil med tidtakinga på 1-3. klasse. Vi vel derfor å ikkje publisere desse tidene. Det siste rennet i Nissedalskarusellen blir på Kyrkjebygdheia såndag 22.mars. Resultat 2. mars:

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 8/2-15, Fjone

Telenor Skikarusell på Fjone 8. februar: Nissedalskarusellen held fram. Fjonegrenda med gode hjelparar arrangerte den andre skikarusellen i Nissedal denne vinteren, av totalt fem. Det var til saman 71 deltakarar. Ein stor takk for innsatsen både til dei som var med og arrangerte og til små og store som måtte opp og deltok. Det vart ein fin dag og til og med veret var på vår side. (Foto: Elin Fjalestad) Neste ski renn i Nissedalkarusellen blir i Nissedal på Baksås måndag 23 feb kl 18.00, fri teknikk. Her er resultata frå 8. februar:

[LES MEIR]


Skitreninga er i gang - velkomen!

Skisesongen nærmar seg, og skigruppa inviterer til faste treningar på tysdagar kl. 1730-1830, oppmøte ved klubbhuset.

[LES MEIR]


Resultat skikarusell Gautefall 18/1-16

Resultat Telenorkarusell 18.01 2016 Treungen IL arrangerte årets fyrste renn i Nissedalskarusellen på Gautefall Biathlon. Totalt stilte 91 personar til start

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 26/1-15, Gautefall

81 personar deltok på årets fårste renn i Nissedalskarusellen/ Telenorkarusellen. Tusen takk til alle som skapte god stemning på årets fårste renn, til alle som gjekk, alle som heia og alle som hjalp til! Takk også til Gautefall biathlon for lån av dette flotte anlegget. Det skapte ei flott ramme rundt vårt karusellrenn. Neste renn blir på Fjone såndag 8. februar. Vi gler oss allereie!Takk til Treungen IL sine faste sponsorar: Sparebanken SåR, Knut Haugsjå AS og MX Sport Treungen! Her er resultata:

[LES MEIR]


Resultat skikarusellen 25/2-13, Felle

57 startande på Felle - og suksessen med skikarusell i fleire grender og idrettslag helt fram! Her er resultata. Legg merke til dagens beste tid, Sander Hogsrud i 9. klasse som slo alle dei vaksne på same distanse - og hugs dei to siste renna - ved Fjone skule sundag 3. mars kl 13, og avslutningsrenn på Kyrkjebygdheia, Langmyr, sundag 10. mars kl 13. NB! Dei som er med på minst tre renn er med i trekning av to gåvekort på kr 1,000,- kvar, på MX Sport i Treungen, sponsa av Knut Haugsjå AS og Solberg AS. (Foto: Leon Tveit, tatt av Tove Solli Homme, under skikarusellen på Felle)

[LES MEIR]


Resultat skikarusellen 3/3-13, Fjone

I strålande sol vart årets fjerde renn i Nissedalskarusellen gjennomfårt på Fjone såndag 3. mars. Med 82 på startstreken, vart det ny deltagarrekord. Det var mange som hadde mått opp for å heie, og det var nårmast VM-stemning i målområdet når lokale heltar gjekk over målstreken. Stor takk til arrangårane på Fjone, som gjennomfårte eit flott renn, til glede for store og små skilåparar og supportarar frå heile kommunen! Her kjem resultat - og info om det siste rennet!

[LES MEIR]


Res. skikarusell 10/3-13,Kyrkjebygdheia

Her er resultata frå skirennet (Telenorkarusellen) sundag 10. mars 2013. Eit flott arrangement i fint ver og med mykje folk. Samanlagtresultata i karusellen kjem seinar. Bilete frå låpet ser du på Facebook-sidene til Nissedal IL og Treungen IL. (biletet her: Magne Haugsjå gir alt i målpasseringa :) (Foto: Simonas Fotostudio)

[LES MEIR]


Resultat skikarusell Felle 1. febr 2016

Felle IL arrangerte det andre skirennet i Telenorkarusellen måndag 1. februar. Det var godt oppmøte sjølv om været ikkje var heilt på topp. Det var 65 påmeldte, og det var arrangøren nøgd med.

[LES MEIR]


Ny giv i skilåypa i Treungen

Lyslåypa blir no kåyrd opp! Lysanlegget er nesten ferdig restaurert, og traseen er blitt flatare og betre etter arbeid med gravemaskin. Sjå biletet frå arbeidet med lyslåypa i galleriet - der kan du også sjå bilete av gapahuken! Les meir om arbeidet, og om gapahuken som du no kan bruke, og sjå bilete-kart over området, kvar lyslåypa går og kvar gapahuken er, her:

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 3/3 2014, Felle

56 deltakarar gjekk på ski denne fine kvelden i den veldig flotte lyslåypa til Felle IL. Her er resultata:

[LES MEIR]


Bilete frå skikarusellen på Fjone 3/3-12

Simonas Fotostudio har levert nokre fine bilete frå skikarusellen på Fjone til oss. Dei ser du HER. Takk, Simona! (Bileta kan også sjåast på Facebook med kommentarar, men i mindre opplåsning.)

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 27/1-14, Gautefall

Godt oppmåte trass i dårleg ver - flott innsats av alle! Neste karusell er på Fjone sundagt 9. februar klokka 13. Resultatliste Telenorkarusell, skikarusell i Nissedal, Gautefall 27.01.14:

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 9/2-14, Fjone

Folk i Fjonegrenda, med hjelperar, arrangerte den andre skikarusellen i Nissedal i år. I forkant var det stor usikkerheit om det kunne bli noko skirenn, men veir og fåre vart trossa og skikarusellen vart gjennomfårt. Ein stor takk for innsatsen både til dei som var med og arrangerte og til små og store som måtte opp og deltok. Det var moro! Neste renn i Nissedalskarusellen blir på Felle måndag 3. mars. Takk til firma Knut Haugsjå AS v/ Magne, som sponsar skikarusellen! Her er resultata:

[LES MEIR]


Resultat skikarusell 28/1-13, Treungen

Endeleg, etter mange, mange år, blei det skikarusell i Treungen att, og det med heidundrande suksess! Som i gamle dagar er karusellen arrangert saman med dei andre idrettslaga i kommunen. Skikarusell i Nissedal kommune, fyrste renn, Treungen, 28. januar, klassisk. 75 deltakarar, 130 personar totalt oppe i lyslåypa.

[LES MEIR]


Vellukka skidag på idrettsbanen, 2011

På eit dågns varsel måtte det så mange som 35 til uformell skisamling ved klubbhuset sundag 13.februar. Langrenn, hopp og bålkos!

[LES MEIR]


Vellukka smårekurs

Skitrenar Arne Roar inviterte til smårekurs og skiprat på klubbhuset. Det blei mykje nyttig info! Folk kan gjere fleire ting meir rett ved enkle hugsereglar. Sjå galleriet med kommentarar for eit minikurs, og innblikk i skikvelden vår, HER

[LES MEIR]


Treungen IL skidressar. Prøv,og bestill!

Treungen IL sponsar i år Trimtex skidressar til barn og unge som vil delta på våre treningar og/ eller gå skirenn, samt vaksne som går renn for klubben eller deltek som trenarar.

[LES MEIR]


Kva skjer?

Sjå! Dere nede kjem dei fyrste løparane!