TelemarksTøffaste 2016

Gå til løpets nettside, klikk på www.telemarkstoffaste.no

Kva skjer?

30 meter att til toppen, Brita!

Geir og Arne Roar måler opp og merker banen for sesongen

I mellomtida har folk begynt vandringa til toppen. 160 personar ventar løparane der oppe!