Info om Nisserstien

(Heilt nederst i saka får du også fakta om Nisser - Telemarks største innsjø) Nisserstien går langs vår vakre «fjord» mellom Steinufsbukta i Tveitsund, og Lia. Seks kilometer er ganske langt i terreng. Men det er ein av fordelane med Nisserstien, at den ligg i nærområdet, med tilstøtande vegar og stiar nesten overalt. Dermed kan du gå den delen som passar deg.

[LES MEIR]


Over 3000 på fjelltoppane i Treungen

Frå sommaren 2010 til no har det kome 3.100 namn på dei 14 fjelltoppane som turgruppa i idrettslaget har bøker på. Skuggenatten har ikkje overraskande flest, faktisk over tusen. Her er vinnarlista!

[LES MEIR]


Råyråsen/ Norkåsen-stien opna

10. juni, etter to års dugnadsarbeid av Treungen IL med ståtte frå Nissedal kommune og Telemark Fylkeskommune, opna kulturstinettverket i Råyråsen og Norkåsen.

[LES MEIR]


Nisserstien er ferdig

Terrengløpet og kulturprosjektet Telemarks Tøffaste er pådrivar for fleire mil med gode stiar. Nisserstien er eitt av fleire stiprosjekt. Resultatet er blitt veldig bra.

[LES MEIR]


Vinnarane av turbåkene sommar 2013

Over 3000 namn i dei 14 turbåkene til Treungen IL det siste året. Råyråsen og Skuggenatten står for når 2/3 av dei. Ein flott tollekniv, finskprodusert, med "Treungen" inngravert i slira, er premien. Her er namn på vinnarane, og kor mange namn det var på dei ulike toppane. Vi skal pråve å finne fram til alle saman, men ta kontakt med Unni Britt Hansen, tlf 93215377, dersom du ikkje har fått premien.

[LES MEIR]


Fleire på topptur i Treungen

Det er fleire som går toppturar i Treungen enn før. Betre merka stiar og fokus på eiga helse får folk ut på tur.

[LES MEIR]


Kva skjer?

Her skal det bli betre plass for sporkøyring, så vi får senka farten ned bakken!